Vrijheid Herijkt en Verrijkt

Deze woorden sprak Koningin Beatrix tijdens haar inauguratie te Leiden.

Platform voor Integrale Politiek (PiP) houdt zich bezig met de inhoud van deze woorden.

Platform voor Integrale Politiek (PiP) heeft ten doel:

Het door middel van bewustzijnsontwikkeling bevorderen van de Innerlijke vrede en daarmee ‘de wereldvrede’ samen met anderen. Er is een ding waartoe een vijand buiten onszelf onmogelijk in staat is: Het direct ondermijnen van onze innerlijke vrede, de ware voorwaarde voor geluk. Alleen negatieve gevoelens en gedachten kunnen dat doen.
 

Dalai Lama

De mens heeft het unieke vermogen de brug te overschrijden tussen lager en hoger bewustzijn. Mens, schakel tussen hemel en aarde. In het dagelijks leven werkt de mens met zijn bewustzijn gericht op de wereld van de waarneembare werkelijkheid.

Zowel de oude wijsheid als de moderne natuurwetenschappen leren ons echter dat de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid een zelfgeschapen illusie is. In werkelijkheid is al wat leeft een uitdrukking van een hoger, goddelijk bewustzijn.

Onze wereld is een structuur waarin planten, dieren en mensen onderling verbonden zijn in een glorieuze eenheid. De mens heeft het unieke vermogen de brug te overschrijden tussen lager en hoger bewustzijn.

Het kan de sluiers doorbreken die ons scheiden van de tijdloze, aldoordringende werkelijkheid. Daardoor zijn mensen in staat in onze wereld te werken als schakel tussen het onwerkelijk lager bewustzijn en het hoger bewustzijn dat de bron is van universele liefde en vrede.

Prof. Dr. Wim van Vledder was bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden met als leeropdracht ”Metafysica in de geest van de Theosofie”. Hij gaf lezingen in binnen- en buitenland en schreef over Theosofie, tijdloze wijsbegeerte, gnosis en moderne natuurwetenschap. Hij is auteur van ‘Het mysterie van het Zelf’ -  De Upanishaden

Deze workshop volgde ik op de Springweg 7 te Utrecht,
Parapsychologisch Instituut
Een initiatief van Prof. Dr. J.L.F. Gerding

< Terug naar artikelen

>Vrijheid Herijkt en Verrijkt