Soera 1 van de Koran

In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige. Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners, de erbarmer, de barmhartige, de heerser op de oordeelsdag. U dienen wij en U vragen wij om hulp. Leid ons op de juiste weg, de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.

GENADE leidt tot (meer) ‘innerlijke vrede’ en daardoor tot meer ‘Wereldvrede’ en heeft vooral te maken met werkelijk kunnen VERGEVEN

Ook hier vind je weer de woorden van Plato terug: ‘al wat is bestaat krachtens het Goede, als de ‘transcendentale’ mogelijkheidsvoorwaarde van alles’

De Paus: Barmhartigheid

< Terug naar artikelen

>Soera 1 van de Koran