ORGAANDONATIE en TRANSPLANTATIE belicht vanuit DE ZIEL

Marieke de Vrij

Marieke is in staat, middels heldere bewoordingen, licht te werpen op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis.

Marieke heeft sinds 1983 haar mediamieke gaven op velerlei vlak weten vorm te geven: helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid (wat de bron van de meeste dingen is), maar vooral ook helderhorendheid.

Naast haar werk op het gebied van orgaandonatie heeft zij onder meer op de volgende maatschappelijke gebieden ‘inzichten’ vrijgegeven: orthopedagogiek, psychiatrie, diabetes, vermoeidheidsziekten, lichaamsgerichte therapieën, osteopathie, dementie, euthanasie, lichamelijke handicaps en verstandelijke handicaps waaronder het syndroom van Down.

Verder over man-vrouw-verhoudingen en het mannelijk- en vrouwelijk oerprincipe in de mens, ontwikkelingssamenwerking, management, ecologie, een waardevast economisch en financieel bestel, waterzuivering, criminaliteit, dierenwelzijn waaronder varkenspest, B.S.E., MKZ en rechten van het dier.

Stukjes uit ORGAANDONATIE: … “Men dient verder te kijken om de wezenlijke betekenis van het leven in zichzelf te gaan begrijpen. De ziel is eeuwigdurend voorbestemd. Men is ondeelbaar verbonden met al wat is.”

“Durven wij innerlijke leerprocessen niet meer vanuit doorleving in eenvoud te accepteren en wensen wij onbewust of bewust vanuit hoogmoed, op basis van organen gekoppeld aan de zieleneigenheid van anderen, ons leven te verlengen? Wij geven een overwaardering aan het zichtbare, meetbare, maar dit spiegelt slechts een deel van de werkelijkheid. Deze andere onstoffelijke werkelijkheid wordt door de eeuwen heen door velen fijnzintuiglijk ervaren en dient daarom ter bezinning meegegeven te worden.”

“Naar mijn mening is het belangrijk dat in de maatschappelijke overwegingen zaken van zielsaard op een meer bewuste wijze dan voorheen een rol gaan spelen.” - Marieke de Vrij

Uitgeverij De Vrije Mare
ISBN – 9 78 90 77 32 60 22

< Terug naar artikelen

>ORGAANDONATIE en TRANSPLANTATIE belicht vanuit DE ZIEL