Korangroep 27-05-2005, Soeficentrum Den Haag

Een initiatief van Gerard Lange, ‘onze’ Arjuna

Soera 10 vers 5 en 6 - Er wordt hier gezegd dat God de zon gemaakt heeft als een (stralend) schijnsel = Dyaae en de maan als een licht. In het Nederlands zijn dat tamelijk synonieme begrippen maar in het Arabisch zijn dat verschillende woorden.

Dat is eigenlijk wel logisch gedacht omdat het licht van de zon en van de maan zeer verschillend zijn in bijv. hun effect op mensen, dieren etc. Zonlicht is veel sterker, het gaat hier over de bron van alle licht, maanlicht is vergelijkbaar met een lamp.

De zon zorgt voor onze tijdsindeling, hij is er niet zomaar. Doordat we via de zon de tijd in tijdstippen kunnen verdelen is dat heel nuttig voor de mens. Ook dit hoort weer bij de tekenen van God voor de mensen. Het is allemaal ‘geen toeval’, we hebben hier te maken met complexe systemen.

Er staat: “God heeft dat slechts in waarheid geschapen” Het woordje ‘slechts’ is niet zo mooi vertaald, het Arabische woord betekent: ‘niet zomaar’. Voortdurend wordt als het ware benadrukt dat het goed is om je BEWUST te zijn dat al deze dingen niet zomaar vanzelf er zijn, waardoor je er gemakkelijk overheen zou kunnen leven. In de beschreven dag-nachtwisseling is ook een sinusoide te herkennen; in de Koran is veel wiskunde verborgen, voor de kenner/wetenschapper te vinden.

Wetenschap en godsdienst sluiten elkaar niet uit, zegt de Koran, integendeel. Om de Koran goed te kunnen begrijpen moet je eigenlijk wetenschapper zijn. Overigens kom je op veel terreinen, als je er dieper op doorgaat, wiskunde tegen, in muziek bijv. Wiskunde is een diepere basis. Over het woordje ‘Godvrezend’ in het Nederlands is de betekenis van ‘bang zijn’ zo langzaam aan verdwenen. In het Arabisch staat er een woord met veel betekenissen: toegewijd zijn, rekening houden met, BEWUST van, ook oprecht, eerlijk.

We praten even over de verschillende vertalingen. De Engelse vertaling is de beste, alle Nederlandse vertalingen zijn slechter. Dat blijkt ook ter plekke. Hans Jansen heeft een vertaling gemaakt waarin hij ook Bijbelteksten naast de Korantekst zet. Aanbevolen in het Engels: The Message of the Qu’ran, translated and explained  by Muhammad Assad. Uitgever Dar Al-Andalus Gibraltar, printed in Gr. Britain Redwood Press Limitea. ISBN no 978 18 503 413 52

Vers 31 - Hier weer het woord ‘Godvrezend’. Het Arabische woord is Taqwa, wat o.a., ook ‘eerlijk’ betekent. Het gaat meer over ‘innerlijk bewustzijn’ dan over ontzag. Over ‘wie voorziet in jullie onderhoud … ’ Onderhoud is niet alleen fysiek, maar ook spiritueel. Je krijgt ook ‘bewustzijn’ van God. En ‘Wie regelt het bestuur’, ook alweer wat simpel.

Alles is een complex systeem en God heeft het allemaal in de hand. ‘Wie heerst over horen en zien’ ‘Horen en zien staan hier symbool voor ‘horen en zien’ van God. ‘Wie laat het levende uit het dode voortkomen en laat het dode uit het levende voortkomen’ Hier wordt gesproken over overstijging van de dualiteit. Je kunt het levende in het dode zien en omgekeerd.

(PiP – Cees Dekker, nanoloog, Spinozaprijs 2004: non-toeval en non-dualisme)

< Terug naar artikelen

>Korangroep 27-05-2005, Soeficentrum Den Haag