Gedicht 'Impasse en ommekeer'

Gedicht, geïnspireerd door het verhaal van de worsteling bij de Jabbokrivier tussen God en Jacob, die zijn broer Esau bedrogen had.

‘Impasse en ommekeer’ van Gerrit Achterberg

Over de Jabbok

Toen ik het einde had bereikt van mijn verdorvenheden stond God op uit het slijk, en weende; en ik stond naast Hem, ziende neder op een verloren eeuwigheid.

En Hij zei: je had geen gelijk; maar dat is nu voorbij, vanaf heden tot aan die andere eeuwigheid, is maar één schrede.

< Terug naar artikelen

>Gedicht 'Impasse en ommekeer'