De moed van de geest op het slagveld der wereld

B. van der Meer

Voordracht uitgesproken op zondag
15 maart 1953 te Amsterdam

U zult zich de reis van onze Koningin naar Amerika wel herinneren en de opmerkelijke rede die zij in Washington heeft gehouden, waarin zij de moed van de geest huldigde, “de moed van de geest op het slagveld der wereld”.

Nu eens niet de moed die nodig is om de naaste te doden, die wonderlijke vorm van moed die het vaderland verdedigt en de vijand bestrijdt. Die moed heeft zij – volstrekt in tegen-stelling met wat de groten der aarde plegen te doen – niet in de eerste plaats gehuldigd.

Natuurlijk heeft zij de helden herdacht die met doods-verachting vochten; die hun leven gaven voor het nageslacht. Maar zij heeft er op gewezen dat DE MOED VAN DE GEEST een andere is, DE GROOTSTE op het slagveld der wereld. En dat deed menigeen zonderling aan, want wie herkent de moed van de Geest?

Mij heeft het bijzonder getroffen dat onze Koningin, ten aanhoren van de hele wereld, heeft gesproken over de moed op een slagveld dat niet in Frankrijk, in Korea of in Vietnam is, maar dat de wereld zelf is.

Deze tijd wordt door heel veel mensen een slechte moeilijke tijd genoemd. Maar ik, die nu al vijfendertig jaar spreek over de dingen van de Geest, ik verzeker u dat een tijd, waarin een Koningin voor het forum der wereld kan spreken over de moed van de Geest die de grootste is op het slagveld, een goede, ja, een zeer bijzondere tijd is. Niet in de zin van brood en spelen, maar in een zin die veel belangrijker is voor het waarachtige geluk van de mensen.

Want het leven van de Geest, en de moed van de Geest en de kracht van de Geest, dat is toch het essentiële van de mens in zijn leven op aarde.

Lieve Juliana, dank je wel.

Wat een moed.

De esoterische kant van religie is de ‘levengevende geest’ achter het uiterlijke.

Bron: ‘Een andere kijk op de Islam’ – blz. 66 B. Voorham en H. Bezemer – Stichting I.S.I.S.

< Terug naar artikelen

>De moed van de geest op het slagveld der wereld