De drie Grondstellingen van de Geheime Leer

1 - Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, Grenzeloos en Onveranderlijk BEGINSEL, waarover alle bespiegeling onmogelijk is, daar het het menselijk bevattingsvermogen te boven gaat en slechts kan worden verminkt door elke menselijke uitdrukking of vergelijking. Het is buiten het gebied en bereik der gedachte en is ondenkbaar en onuitsprekelijk; een absolute Werkelijkheid die voorafgaat aan alle gemanifesteerd, beperkt zijn.

2 - De Eeuwigheid van het Universum i n  t o t o als een grenzeloos gebied; periodiek ‘het veld van talloze onophoudelijk manifesterende en verdwijnende Universa’ die ‘de manifesterende sterren’ en de ‘vonken der Eeuwigheid’ worden genoemd.

3 - De gelijkheid in wezen van alle Zielen met de Universele Overziel, welke laatste zelf een aspect is van de Onbekende Wortel; en de verplichte Pelgrimstocht voor elke Ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de Kringloop van Incarnatie (of ‘Noodzakelijkheid’) in overeenstemming met Cyclische en Karmische Wet gedurende het gehele tijdperk.

< Terug naar artikelen

>De drie Grondstellingen van de Geheime Leer