Cursus Anders Denken in:

  • Amsterdam – Arnhem
  • Den Haag – Eindhoven
  • Leiden – Middelburg
  • Rotterdam – Utrecht

Als u de noodzaak inziet om iets te doen aan de wortels van de problemen in de wereld dan is de cursus Anders Denken iets voor u. Wij mensen hebben een groot aandeel in het ontstaan van de problemen in de wereld. De oplossing ligt daarom bij ‘onszelf’. Daarvoor moeten we naar de oorzaak van de problemen. En die ligt in het denken. Want wanneer we over mensen spreken, hebben we het in wezen over denkers. Onze denkwijze bepaalt onze individuele mentaliteit. En het is de overheersende mentaliteit van de mensheid als geheel, die weer bepalend is voor het huidige problematische beeld dat de wereld vertoont. De cursus Anders Denken biedt de zoekende, welwillende mens de gelegenheid zijn gedachten op eigen kracht te onderzoeken en te hervormen. Het uitgangspunt in de cursus is het onbevangen onderzoek naar Waarheid. U wordt dan ook primair voorgehouden, dat u niets moet geloven van wat wij stellen.  Immers, als de wijsheid van de Theosofia inderdaad universeel geldig is, moeten we deze in ons eigen bewustzijn en leven kunnen herkennen en toetsen. In de cursus wordt open gediscussieerd en ieders mening wordt gerespecteerd. Uw ervaringen worden besproken in het licht van de behandelde stof.

(Pim van Lommel: “Het verschil met informatie is dat bewustzijn ‘vormgevend’ is.”  Cursus Anders Denken: “Bewustzijn moet worden gezien als stuwende kracht achter de manifestatie. Wat in de vorige les werd aangeduid als de kracht achter de verschijnselen, is het bewustzijn dat in en door dat verschijnsel werkt. Het is de stuwende kracht achter elke uiterlijke VORM of manifestatie. Elk wezen brengt, overeenkomstig zijn ontwikkeling, dat bewustzijn tot uitdrukking.”)

www.stichtingisis.org

U kunt ook bellen naar:

070 – 346 15 45 of bij geen gehoor 070 – 360 51 57

< Terug naar artikelen

>Cursus Anders Denken