Atman/ Budi/ Manas / Plato / Ploumen

Ook bij de Theosofen kom ik de begrippen: Atman – Budi – Manas (het hogere denken) tegen als voorwaarde, (verderop op deze site leg ik dit wetenschappelijk uit), zie de woorden van Plato: ‘al wat is bestaat krachtens het Goede, als de ‘transcendentale’ mogelijkheidsvoorwaarde van alles’

Ook minister Ploumen, geweldig mens, afgelopen week bij Zembla (12-04-2017) met Unilever topman, haar woorden: ‘Het besef dat je Hét Goede moet doen, dát komt uit JEZELF, vanuit de Christelijke traditie hebben wij dat geleerd’. Wat word ik toch blij !!! van deze woorden en ‘uitgesproken’ door een minister van ontwikkelingssamenwerking!!!

In 2012 was ik in het Filmhuis te Den Haag met prinses Mabel en minister Ploumen, in verband met een documentaire over Girls not Brides. De film gaf aan dat de oudste dochter een opleiding kon gaan volgen en daardoor ontsnapte aan die vreselijke omstandigheden. De tweede dochter, helaas was daar geen geld meer voor, en wachtte dus dat vreselijke lot. Ik stond daar op en vertelde dat een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI), wereldwijd, hier een einde aan zou maken! Een OBI is een oplossing voor heel veel problemen wereldwijd!!! Zelfs het fileprobleem!!!

De mens gaat zich dan als vanzelf ont-wikkelen (Ans Marcus) en gaat naar een hoger/ruimer bewustzijn, waardoor heel veel problemen vanzelf verdwijnen. -  Abraham Maslow – van welvaart naar welzijn.

Het geld komt uit: zie boven, die bewustwording van uw (Ploumen) eigen woorden, ‘Het Goede Doen’, zie Plato, zie Soera 1 van de Koran en die Theosofen en alle andere stromingen, waarin de essentie van de schepping te vinden is. Het Besef, dat alleen het goede DOEN werkt!!!

Oorlogen verdwijnen en drugshandel en al ONS vreselijke ‘compensatiegedrag’ omdat we als ‘Mensheid’ zo ongelooflijk ‘De Weg’ kwijt zijn, Wereldwijd en U kunt het weten en kijk elke dag maar even naar een standaard met kranten …

Een halve eeuw geleden heeft Albert Einstein gezegd dat we een probleem niet kunnen oplossen met dezelfde denkwijze als die ook tot het probleem heeft geleid. Wetenschappers onder de Nobelprijswinnaars zijn het hier tegenwoordig mee eens. In een verklaring, die bij de afsluiting van het symposium ‘100 Jaar Nobelprijs voor de Vrede’ in december 2001 door honderd Nobelprijswinnaars werd ondertekend, staat: ‘De grootste bedreiging van de wereldvrede zal in de nabije toekomst niet worden gevormd door de irrationele daden van staten of individuen, maar door de ‘gerechtvaardigde’ eisen van de berooiden van deze wereld.’ Ze besloten de verklaring met de woorden: ‘Om te kunnen overleven in de wereld die WE zelf hebben getransformeerd, moeten we op een nieuwe manier leren denken.’

Een nieuwe manier van denken is een ‘zachte factor’ in onze samenleving, maar als het gaat om het bepalen van onze toekomst legt deze meer gewicht in de schaal dan geld of macht, de traditionele ‘harde factoren’. De broodnodige plaatselijke en mondiale transformatie vraagt om een spoedige verandering in onze manier van denken. Als we op een andere, meer verantwoordelijke manier leren denken, kunnen we koers zetten naar meer VREDE én DUURZAAMHEID ( duurzaamheid komt van binnenuit!!!, net vanochtend, 1e paasdag WNL – subsidies!) op deze planeet. Zoals Mikhail Gorbatsjov al heeft duidelijk gemaakt: uiteindelijk ligt het lot van de wereld in ONZE handen.

Ervin Laszlo

Dus lieve Jesse, blijf jezelf trouw, ook bij Groenlinks komen de ‘zachte krachten’ eraan!!! Geen macht om de macht!!!

‘De zachte krachten zullen winnen’- Henriëtte Roland Holst

“De zachtmoedigen zullen de aarde beërven” – De Bijbel

< Terug naar artikelen

>Atman/ Budi/ Manas / Plato / Ploumen